Spring naar content

Valente-leden met maatschappelijke opvang

Dit zijn de leden van Valente die opvang en begeleiding bieden aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Samen vormen deze leden het basisnetwerk Maatschappelijke opvang (MO).
Meer weten over hun werk? Bekijk de netwerkpagina.

Agenda-items rondom maatschappelijke opvang komende tijd:

Nieuws van Valente over maatschappelijke opvang:

Bijeenkomsten basisnetwerken en Algemene Ledenvergadering

Op 12 juni komen de basisnetwerken Beschermd wonen en begeleiding, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang bij elkaar én vindt de Algemene…

Symposium over erfgoed en sociaal werk; kan het verleden helpen?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de redactie van Canon sociaal werk in samenwerking met de BPSW, Movisie en Rijksdienst Cultureel…

Congres Connecting Communities; over de sociale benadering palliatieve zorg

Dit congres wordt georganiseerd door Carend, Agora en Stichting PZNL. Graag nodigen we je uit voor het congres ‘Connecting Communities’,…