Spring naar content

Dossier: kinderen & het doorbreken van intergenerationele overdracht

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven negatieve gevolgen van ondervinden. Zo lopen zij een verhoogde kans om in hun volwassen leven cliënten van vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of beschermd wonen te worden. Dit heet ‘intergenerationele overdracht’. Leden van Valente zien het als hun opdracht om deze spiraal waar gezinnen in zitten, te doorbreken. Dit doen zij door in te zetten op voorkomen, vroegtijdig ingrijpen en ondersteunen bij herstel. 

Op deze pagina bundelen we content van onszelf en andere belangrijke partners rondom kinderen en het doorbreken van gezinspatronen.

Ons doel:
In 2030 zijn de effecten van het toepassen van de kennis over het doorbreken van sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheden van generatie op generatie zichtbaar in een afname van hulpvragen.

In onze kennisbank

Hier vind je brieven die Valente verstuurt rond dit onderwerp (vooral naar de Tweede Kamer en ministeries) en ander materiaal, zoals position papers en verhalen. Ook verwijzen we in de kennisbank graag naar andere informatieve platforms.

Uitgelicht:

Position paper doorbreken intergenerationele overdracht

Valente en haar leden voeren een pleidooi voor veilig opgroeien door preventie, gefaseerde ketensamenwerking, passende hulp, focus op veiligheid en ontwikkeling, inzet van effectieve werkwijzen, wegnemen van financiële barrières en alles wat verder nodig is om dit doel te bereiken. Lees het in onze position paper.

Kwaliteitseisen aan opvang en begeleiding

Leden van Valente hebben kwaliteitseisen aan opvang en begeleiding van kinderen met elkaar afgesproken in een keurmerk (kinderen in vrouwenopvang) en een normenkader (kinderen in maatschappelijke opvang).

Methodische begeleiding

Leden van Valente zien kinderen als individuele cliënten met een hulpvraag. Kinderen krijgen daarom steeds vaker methodische begeleiding, bijvoorbeeld Veerkracht. 

Informatiebronnen over kinderen & intergenerationele overdracht

In de media

Nieuws van Valente over kinderen & intergenerationele overdracht

Meer informatie over dit onderwerp:

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada