Spring naar content
Op 9 augustus jl. verstuurden we een pamflet naar alle programmacommissies van politieke partijen. Hierin staan de voor ons vijf...
In deze brief aan de Tweede Kamer staat beschreven welke onderwerpen en wetsvoorstellen volgens Valente controversieel verklaard moeten worden. VA23-068-Brief-TK-Groslijst-controversieel-verklarenDownloaden
Reactie op de val van het kabinet. Valente roept de Tweede Kamer op om onderwerpen inzake bestaanszekerheid, volkshuisvesting en toegang...