Spring naar content

Verkiezingen en cliëntparticipatie

07 november 2023

Valente is druk bezig met de verkiezingen. We hebben net als vorige keer een analyse gemaakt van verkiezingsprogramma’s; een samenvatting en een heldere visual waarin je ziet welke partij het meeste hart heeft voor onze doelgroep. Deze vind je op onze verkiezingspagina, net als o.a. ons pamflet en vijf video’s van 1 minuut over onze standpunten.

We hopen niet alleen dat andere stemmers zullen kiezen voor de partij die het meest in belang van onze/jullie cliënten handelt, maar ook dat deze cliënten zelf hun stem laten horen. We weten dat zij lang niet altijd stemmen, bijv. om praktische redenen of wantrouwen jegens de overheid. Spreken jullie hierover met cliënten? Over het recht en de kans om te stemmen? Hoe werkt dit praktisch (verkiezingsdatum, stempas, ID, stembureau locatie)? Ontvangen mensen met een briefadres op tijd hun stempas?

Enkele aandachtspunten en tips (met dank aan VGN):

  • Stemrecht is toegankelijk voor alle Nederlanders boven de 18 jaar, ook kiezers onder curatele of mentorschap.
  • De zorgorganisatie overhandigt de stempas altijd aan de cliënt.
  • Als de cliënt de stempas niet gebruikt, kan de zorgaanbieder deze pas weggooien na de verkiezingen.
  • Een cliënt kan iemand anders machtigen om namens hen te stemmen.
  • Verantwoordelijkheid voor vervoer naar het stembureau ligt bij de cliënt of diens vertegenwoordiger. Als dit niet mogelijk is, kan de zorgaanbieder dit regelen na voorafgaand overleg over eventuele kosten.
  • Bij het stembureau wordt niet gecontroleerd of iemand in staat is zijn wil te bepalen.
  • Bijstand in het stemhokje is enkel voor mensen met een lichamelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen buiten het stemhokje uitleg krijgen over het gebruik van het stembiljet, maar dienen zelfstandig hun stem uit te brengen.
  • Verder heeft de VGN deze infographic, op Iederin.nl staat een artikel over toegankelijkheid van de verkiezingen en er is de nuttige site stemjijook.

Cliënt aan het woord

Tot slot laten we graag actieve cliënten aan het woord over de verkiezingen. Gerard, Markus en Ingrid gaan stemmen. Ze vertellen wat ze belangrijk vinden en waarom stemmen belangrijk is.

Gerard
Markus
Ingrid

Zijn er bij leden cliënten die zouden willen vertellen over waarom anderen zouden moeten stemmen, en bijv. wat ze hopen dat er komende vier jaar gebeurt? Laat het weten aan onze communicatieadviseur Kim van de Wetering.

Contact hierover?

Kim van de Wetering

communicatieadviseur

kim.vandewetering@valente.nl

06 46130039

Meer informatieover Kim van de Wetering