Spring naar content

Dit vinden cliënten van de verkiezingen

16 november 2023

Valente is druk bezig met de verkiezingen. We hebben net als vorige keer een analyse gemaakt van verkiezingsprogramma’s; een samenvatting en een heldere visual waarin je ziet welke partij het meeste hart heeft voor onze doelgroep. Deze vind je op onze verkiezingspagina, net als o.a. ons pamflet en vijf video’s van 1 minuut over onze standpunten.

We hopen niet alleen dat andere stemmers zullen kiezen voor de partij die het meest in belang van cliënten handelt, maar ook dat ze zélf hun stem laten horen. Daarom vroegen we drie cliënten: hoe kijken jullie naar de verkiezingen?

Drie cliënten aan het woord

Gerard (46) is deelnemer aan herstelacademie Enik Recovery College. Hij gaat op 22 november naar de stembus. Wat vindt hij belangrijk?

‘Ik heb te maken met chronische problematiek. De bijwerkingen van medicatie zijn voor mij een stevige lijdensweg, het is fijn om daar regelmatig over te kunnen praten. Mijn leven is een stuk draaglijker dankzij het bestaan van herstelacademies. Het is belangrijk dat deze plekken behouden blijven in de zorg in Nederland, en dat er financiering is om uit te breiden en meer herstelacademies in het hele land te starten.

Verder stem ik voor een partij die zich liberaal opstelt in drugsproblematiek. Criminaliteit is een groot probleem in de drugsscene, legaliseren en voorlichting zijn veel beter dan het illegaal houden.

Tegen cliënten en andere mensen die aarzelen om naar de stembus te gaan, wil ik zeggen: elke stem die niet naar de ene partij gaat, is een stem meer voor een andere partij. Laat dus je stem horen voor wat je belangrijk vindt.’

Meer over Enik Recovery College: https://www.enikrecoverycollege.nl

Markus (47) woont in een woon-werkgemeenschap van Emmaüs. Waarom gaat hij stemmen op 22 november?

‘Het motto van Emmaüs en de woon-werkgemeenschap hier is ‘Samen wonen, samen werken, samen delen’. We doen het echt met z’n allen. Ik denk ook dat het zo bedoeld is, dat mensen zo horen te leven. Als er eentje uitvalt, dat ‘ie wordt opgevangen en niet zoals ik tien jaar geleden naar beneden kukelt, de straat op. Ook in families. Het zou makkelijker moeten zijn om opvang, mantelzorg en ouderenzorg samen te regelen. Je kunt elkaar in een gemeenschap ook aanspreken, op slecht gedrag of om een helpende hand te bieden. We moeten meer naar elkaar omzien als gemeenschap. Dat is een kleine aanklacht naar de politiek van de afgelopen jaren ja, schrijf maar op.

Ik zou ook willen dat de positie van vaders verbetert. Mijn drie kinderen heb ik al tien jaar niet gezien en ik mis ze heel heel erg, elk moment van de dag zou ik erheen willen maar dat kan niet, mag niet. Ik snap het wel, ik heb te veel ellende gecreëerd vroeger en ze worden veilig opgevoed, dat weet ik, maar het is een hard gelag. Naar de positie van vaders wordt niet altijd even goed gekeken.

Ik stem voor mijn kinderen, zodat ze opgroeien in een betere wereld dan ik.’

Meer over Emmaüs: https://emmaus.nl

Ingrid* (47) is cliënt bij Lister en woont beschermd. Hoe kijkt zij naar de verkiezingen?

Ingrid noemt een paar grote thema’s waar ze zich zorgen over maakt: de wooncrisis, wachtlijsten in de ggz en de ingewikkelde regels rond werk, uitkering en participatie.

‘Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat kinderen niet te lang bij hun ouders moeten wonen, dat mensen zich kunnen ontwikkelen als persoon en in werk. Ook als je het niet gemaakt hebt moet je kunnen meedoen. Wanneer je vanuit een uitkering gaat werken, moet je meer overhouden. Dat is nu vaak niet zo, en dat motiveert niet om te gaan werken. Daar moet meer gelijkheid zijn, meer bestaanszekerheid zoals ze dat noemen. En vergeet niet de middeninkomens, die houden misschien wel minder over dan aan de onderkant waar ze toeslagen en dergelijke krijgen.

Een partij kiezen is moeilijk; de plannen zijn vaak abstract, je kunt niet weten hoe alles op elkaar ingrijpt. Als je je erin verdiept kun je de weg kwijtraken. Daarom kies ik voor waarden en stem ik een christelijke partij. Ik wil mensen geen dingen opleggen of verbieden – iedereen heeft ook z’n eigen verantwoording – maar christelijke waarden gun ik iedereen en die worden door veel mensen geaccepteerd.

Wat je ook kiest: verdiep je zo goed als je kunt en ga stemmen. Denk nooit: wat maakt één stem nou uit? Ieders stem telt mee.’

(*Ingrid is niet haar echte naam, ze wil graag anoniem blijven)

Meer informatie over Lister: www.lister.nl

Meer weten over welke partijen hart hebben bovenstaande en andere sociaal-maatschappelijke onderwerpen? Lees onze analyse van de verkiezingsprogramma’s en bekijk de handige visual hier.

Enkele aandachtspunten en tips om als organisatie met cliënten in gesprek te gaan over de verkiezingen lees je in dit bericht.

Zijn er bij leden cliënten die zouden willen vertellen over waarom anderen zouden moeten stemmen, en bijv. wat ze hopen dat er komende vier jaar gebeurt? Laat het weten aan onze communicatieadviseur Kim van de Wetering.