Spring naar content

Stilstand Nederland is onaanvaardbaar

13 juli 2023

Reactie op de val van het kabinet.

Valente roept de Tweede Kamer op om onderwerpen inzake bestaanszekerheid, volkshuisvesting en toegang tot passende zorg op de agenda te houden en niet controversieel te verklaren.

Op dit moment kampt Nederland met grote maatschappelijke problemen. Woningnood en gebrek aan betaalbare huisvesting leiden tot dakloosheid onder grote groepen Nederlanders, ook mensen met een baan en gezinnen met kinderen. Mensen verblijven onnodig lang in zorginstellingen omdat er geen passende en betaalbare woningen zijn. Tekorten in de zorg veroorzaken wachtlijsten voor mensen met een zorgvraag. Armoede neemt toe en bestaanszekerheid is voor veel mensen ver te zoeken. Maatregelen en wetgeving die in de pijplijn zitten om deze problemen aan te pakken mogen door de val van het kabinet niet onnodig vertraging oplopen.

Wat gaat Valente nu doen

Valente zal diverse vaste Kamercommissies vragen om bepaalde onderwerpen op de agenda te houden. Bij Valente zijn ook de voorbereidingen gestart om de belangen van leden en cliënten te agenderen voor de verkiezingsprogramma’s die politieke partijen de komende maanden gaan schrijven.

Contact hierover?

Kim van de Wetering

communicatieadviseur

kim.vandewetering@valente.nl

06 46130039

Meer informatieover Kim van de Wetering

Rina Beers

senior beleidsadviseur

rina.beers@valente.nl

06 13846484

Thema’s

dakloosheid, wonen, wetgeving, toegang

Meer informatieover Rina Beers