Spring naar content

Algemeen Overleg Tweede Kamer over huiselijk geweld

04 februari 2021

De Tweede Kamer houdt op 8 februari het Algemeen Overleg (AO) over huiselijk geweld. Valente vraagt in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor de volgende punten:

  • Integraal, gendersensitief beleid is nodig voor een effectieve de aanpak van huiselijk geweld. Deze aanpak vraagt inzet op de levensgebieden onderwijs, emancipatie, veiligheid, rechtsbescherming, werkgelegenheid en beschikbaarheid van betaalbare huisvesting.
  • Specialistische en integrale hulp verdienen een plek voor in de keten. Daarbij is aandacht nodig voor de relatie tussen problemen van ouders onderling en het effect daarvan op de kinderen. Integrale gezinsfinanciering is nodig om intergenerationele overdracht van huiselijk geweld te stoppen.
  • Voor de organisatie en financiering van landelijke specialisaties, zoals de aanpak van eergerelateerd geweld en loverboy-problematiek moeten structurele afspraken worden gemaakt.
  • Zolang de problemen in door- en uitstroom niet zijn opgelost, zijn extra bedden een tijdelijke maatregel maar geen structurele oplossing. Het is van belang dat er voortgang wordt geboekt in de aanpak van de door- en uitstroom uit de vrouwenopvang, waarvoor het kabinet in 2020 extra financiële middelen heeft toegekend.
  • Op dit moment constateren we een sterke afname in het gebruik van noodbedden. Valente vermoedt dat dit een gevolg is van de Corona pandemie. Voortdurende landelijke aandacht is nodig voor het bekendmaken van de boodschap dat er hulp beschikbaar is, ook gedurende de avondklok.
  • De aanbevelingen uit het Grevio-rapport en de opbrengsten uit Geweld Hoort Nergens Thuis verdienen een vervolg.

Meer informatie? Mijke Caminada (mijke.caminada@valente.nl & 06 11529019)