Spring naar content

Checklist voor organisaties om verzoeken tot deelname aan onderzoek af te wegen

28 december 2021

Conform haar werkplan 2021 heeft de werkgroep landelijke onderzoeksagenda een checklist gemaakt voor leden en het bureau van Valente om verzoeken tot deelname aan onderzoek af te kunnen wegen. In onderstaande checklist zijn organisatorische en praktische vragen opgenomen en strategische, beleidsmatige overwegingen (hoe relevant is een onderzoeksaanvraag in het kader van onze beleidsprioriteiten, strategische samenwerking of passend bij landelijke thema’s). De checklist is bedoeld als hulpmiddel voor het gesprek binnen je organisatie: gaan we wel of niet in op dit verzoek om mee te doen aan onderzoek?

Klik hier om de checklist te downloaden.

Voor vragen of de word-versie kan je contact opnemen met info@valente.nl

Deze checklist is tot stand gekomen met dank aan Maurits Beenackers, beleidsadviseur/commissie onderzoek Lister, en lid van de werkgroep landelijke onderzoeksagenda.