Spring naar content

Nieuws

GREVIO bepleit uitbreiding vrouwenopvang

Op 20 januari publiceerde de GREVIO-commissie haar evaluatierapport over het Nederlands beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen. GREVIO is…

Gebrek aan voortgang indexering sociaal domein

In december 2019 sprak een BOZ-delegatie – waaronder GGZ Nederland – met VWS over de noodzaak tot indexering van de…

Implementatie toegang tot de Wlz

In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot Wlz…

Nieuwe directeur Valente: Esmé Wiegman

Op 1 januari 2020 is Esmé Wiegman aan de slag gegaan als directeur van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en…

Ombouwen nachtopvanglocaties voor dakloze mensen dringend nodig

De Federatie Opvang (Valente) concludeert op basis van het onderzoek ‘Staat van de Nachtopvang’ dat grote veranderingen nodig zijn om…

Een nieuw gezicht, een nieuw bestuur

Op 1 januari 2020 slaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging…

Ageeth kwam bij Perspektief: ‘Ik wil graag weer leven’

Elke maand laten we iets zien van wat de vereniging en haar leden doen. Deze maand: het verhaal van Ageeth,…

Geslaagd congres Problematische Schulden

Op 12 december vond in Utrecht het 22e jaarcongres plaats over schulden, georganiseerd door Kerckebosch. Het grote publiek was divers…

Noodmaatregelen kabinet nodig tegen toename dakloosheid en woningnood

Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De Federatie Opvang &…

Meer tijd voor zorgvuldige decentralisatie beschermd wonen en opvang

Valente is opgelucht dat de gemeenten en het Rijk meer tijd nemen voor de verdere decentralisatie van opvang en beschermd…