Spring naar content

Nieuws

Ondertekening bestuurlijke agenda forensische zorg

De afgelopen maanden hebben we binnen het programma forensische zorg samen met de andere betrokkenen hard gewerkt aan de beleidsuitgangspunten…

Woningnood belemmert herstel

De Tweede Kamer spreekt maandag 9 november 2020 over de begroting Wonen van het ministerie van Binnenlands Zaken. In (vrouwen)opvang…

Verkiezingsblog: ‘Willen we echt werken aan inclusie, dan moeten we veel regels laten varen’

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 heeft Valente 5 speerpunten geformuleerd. In de maanden naar de verkiezingen toe publiceren we…

Valente verzamelt alles over de Wlz voor MO, VO en BW

De afgelopen weken is er door Valente gewerkt aan een pagina met zo veel mogelijk informatie over de Wet langdurige…

Leernetwerk schulden in de opvang en BW met Schouders Eronder

Cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen hebben vaker schulden dan andere mensen. Onderzoek door Valente in 2019…

Begrotingsbehandeling VWS

In de week van 2 november bespreekt de Tweede Kamer de laatste VWS begroting van dit kabinet. Valente roept de…

‘Ik zie een groot verschil tussen iets verdienen en inkomen krijgen’

Ruim dertig jaar duurde het voor Henk (57) een definitieve diagnose kreeg. Gedurende al die jaren zocht hij, in verschillende…

Uitkering voor kwetsbare jongeren: maatwerk

Divosa, vereniging van gemeentelijke directeuren sociaal domein, heeft een handreiking gemaakt met een overzicht van de wettelijke mogelijkheden tot maatwerk…

Afronding en opbrengsten programma “Weer Thuis”

Deze week ontvangen de wethouders zorg van de 43 centrumgemeenten een brief over de afronding van het programma ‘Weer Thuis’.…

Column Burendag: niet meer alleen in de grote wereld

Jeff Wadt is het pseudoniem van een cliënt bij Riwis Zorg & Welzijn. Hij schrijft regelmatig blogs voor de maandelijkse…