Spring naar content

Met ‘Sneller Thuis’ krijgen cliënten sneller een huis

01 juni 2022

Met ‘Sneller Thuis’ hebben vrouwenopvanginstellingen vanaf nu tools in handen om de verblijfsduur van cliënten in de opvang te verkorten. 

Instellingen krijgen via de handreiking en de checklist doorstroom inzicht in het proces, succesbepalende factoren, kansen tot verbetering en terugkerende knelpunten op drie niveaus: het interne proces, het administratieve proces en de uitstroomketen. Een praatplaat biedt concrete aanknopingspunten voor vrouwenopvangorganisaties om met samenwerkingspartners in de regio in gesprek te gaan over optimale samenwerking. Tot slot is er een online platform waar informatie over woonruimteverdeling en urgentie per regio eenvoudig bereikbaar is. 

Sneller Thuis is een praktijkexperiment vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. Vrouwenopvanginstelling Moviera startte het experiment in 2021 in een uitgebreid traject en realiseerde hiermee een verkorting van de verblijfsduur met zes weken. Eind 2021 werd Sneller Thuis via een verkorte werkwijze breder uitgerold bij vijf andere vrouwenopvanginstellingen, onder begeleiding van Moviera. Dit resulteerde in bovengenoemde tools die alle vrouwenopvang instellingen vanaf nu zelfstandig kunnen inzetten.

De tools van Sneller Thuis zijn opgenomen in de kennisbank van Valente. 

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada