Spring naar content
Henk-Willem Klaassen is sinds eind 2019 naastenadviseur bij HVO-Querido, daarvoor werkte hij dertig jaar als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Als naastenadviseur is...
'Eén van de leukste dingen van het zijn van onderzoeker, is dat ik zoveel vragen mag stellen aan mensen', schrijft...
De Nieuwe Toekomst levert een bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld én zet in op economische zelfstandigheid....
Gemengd wonen is opgezet om dakloze mensen succesvol samen met anderen in een gewoon buurtje te kunnen laten wonen, waarbij...
Tijdens het online symposium ‘Van Nimby naar Wimby (welcome in my backyard); (be)grip in de buurt’, in januari 2022, stonden...
Voor een wijk waarin ex-dakloze cliënten en andere bewoners gemeenschappelijk wonen, is eigenlijk niet eens zo veel bijzonders nodig. Het...
Wat betekent waardevolle zorg en hoe maken we die voor iedereen beschikbaar? Over deze vraag gaat Jan Alblas in gesprek...
Vanaf 1 januari 2020 is de RIBW Alliantie gefuseerd met de Federatie Opvang, de landelijke branchevereniging voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang...
Participatie van onze cliënten en dan vooral betaald werk en onderwijs is één van de speerpunten van Valente voor 2022....
Henk-Willem Klaassen is naastenadviseur bij HVO-Querido en schrijft voor Valente blogs over naastenbetrokkenheid bij cliënten. ‘Dertien jaar geleden richtte ik...