Spring naar content
Eerder informeerden we jullie via dit artikel over het voornemen om de governancestructuur van Valente te vereenvoudigen door middel van...
Aan het eind van het jaar is het goed om terug te kijken. Ook in het afgelopen jaar hebben we...
Per 1 april 2024 zal de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opnieuw openen. Er is dan € 237,5 miljoen beschikbaar....
Valente, Veilig Thuis en het landelijk netwerk vrouwenopvang roepen op tot een debat met de minister over het alarmerende aantal...
Valente is er trots op een nieuw lid te verwelkomen, namelijk ZVZ. Hieronder stellen zij zich voor. Onze Missie Ieder...
Valente publiceert vier infographics over al haar basisnetwerken: maatschappelijke opvang (MO), vrouwenopvang (VO), beschermd wonen en begeleiding (BW&B) en forensische...
Op 9 augustus jl. verstuurden we een pamflet naar alle programmacommissies van politieke partijen. Hierin staan de voor ons vijf...
Reactie op de val van het kabinet. Valente roept de Tweede Kamer op om onderwerpen inzake bestaanszekerheid, volkshuisvesting en toegang...
In een werkveld met afgeschotte financieringen, multiproblematiek en talloze partijen met uiteenlopende belangen, kan het flink ingewikkeld zijn om focus...
Deze handreiking is afkomstig van de overheid (VWS & NCTV). Bij een (landelijke) crisis wil de overheid de gehele samenleving...