Spring naar content

Themagroep: Onderzoekagenda

Themagroepen met een tijdelijk karakter kunnen formeel worden ingericht door het bestuur van Valente, bijvoorbeeld omdat een thema strategisch zo belangrijk is dat het de drie basisnetwerken overstijgt of omdat het tussen wal en schip dreigt te raken. Of omdat de basisnetwerken er niet aan toekomen en er (conform het jaarplan) wel beleid ontwikkeld moet worden.

Een tweede formele variant van een themagroep die door het bestuur van Valente kan worden ingericht is bijvoorbeeld een themagroep Marketing & Communicatie. Deze groep kan bijvoorbeeld werken aan de opdracht: ‘Hoe kunnen we storytelling vormgeven binnen de nieuwe vereniging?’ Een dergelijke variant heeft eerder een doorlopend dan een tijdelijk karakter en heeft veel weg van de commissies die men in het verleden vaak aantrof bij brancheverenigingen.

Er kunnen ook spontaan informele themagroepen ontstaan (binnen en buiten de basisnetwerken), bijvoorbeeld om met elkaar een eerste verkenning rond een bepaald thema te doen. Of om samen aan innovatie te werken. Zinvol en waardevol, zeker voor een lerende ‘van-voor-door’-vereniging die hecht aan innovatie. Het bestuur van Valente heeft met deze initiatieven echter geen bemoeienis; er zijn ook geen verwachtingen ten aanzien van implementatie in de basisnetwerken, tenzij een basis-netwerk hier zelf voor kiest.

;