Spring naar content

Bijeenkomst 12 november Wlz voor ggz

20 november 2019

Op 12 november 2019 organiseerden de RIBW Alliantie en Federatie Opvang een bijeenkomst over de toegang tot de Wlz voor de ggz.

De bijeenkomst was opengesteld voor leden van GGZ Nederland. VWS gaf een toelichting op de stand van zaken van het wetsvoorstel, de handreiking behandeling in de Wlz en de bekostigingsmodellen. CIZ heeft het indicatieproces toegelicht en VGZ (namens de zorgkantoren) heeft de kwaliteitsuitgangspunten die bij de inkoop gehanteerd worden gepresenteerd.  Er was veel ruimte om vragen te stellen. De meer dan 80 deelnemers maakten hier goed gebruik van, waardoor er interactie ontstond tussen de spreker en de aanwezigen.

1. Presentatie VWS stand van zaken
2. Presentatie VWS behandeling
3. Presentatie CIZ
4. Presentatie VGZ
5. Verslag