Spring naar content

Nieuws

Uit een op 3 februari door Aedes gepubliceerd rapport blijkt dat in buurten met veel corporatiewoningen de leefbaarheid harder achteruit…

Sinds januari 2020 zijn Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen gegaan als Vereniging Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige…

De Tweede Kamer debatteert op 29 januari 2020 met staatssecretaris Blokhuis over de ggz (zie onderaan dit bericht voor update).…

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet…

Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, is een campagne gelanceerd: de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners…

Op 20 januari publiceerde de GREVIO-commissie haar evaluatierapport over het Nederlands beleid ten aanzien van geweld tegen vrouwen. GREVIO is…

In december 2019 sprak een BOZ-delegatie – waaronder GGZ Nederland – met VWS over de noodzaak tot indexering van de…

In 2019 is de Wet Langdurige Zorg (Wlz) gewijzigd om mensen met een psychische stoornis toegang te geven tot Wlz…

Op 1 januari 2020 is Esmé Wiegman aan de slag gegaan als directeur van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en…

De Federatie Opvang (Valente) concludeert op basis van het onderzoek ‘Staat van de Nachtopvang’ dat grote veranderingen nodig zijn om…