Spring naar content

Nieuws

Valente en GGZ Nederland hebben voor het Algemeen Overleg over de Verpleeghuiszorg, waar de positionering van de behandeling in de…

Bureau AEF is bezig met het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen, en in de aanloop daar naartoe, met het opstellen…

Valente heeft voor het Algemeen Overleg over Zorgfraude een brief naar de Kamer gestuurd. Wij maken ons ernstige zorgen over…

Howie the Harp™ leidt sinds 2012 ervaringsdeskundigen op. Voor de voltijdsopleiding, waarvan de praktijkperiode een belangrijk onderdeel is in de…

De zorg in Nederland staat op een hoog niveau en dat wil het kabinet behouden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen…

In november vorig jaar was Valente aanwezig op het 4th World Conference of Woman’s Shelters (4WCWS) in Taiwan. Vorige week…

In wijken met veel sociale huurwoningen is de leefbaarheid de afgelopen jaren aantoonbaar afgenomen. Dat blijkt uit het vervolgonderzoek in…

Onder deze titel verscheen een integraal plan voor de volkshuisvesting, opgesteld door de Woonbond. Er wordt gepleit voor tal van…

Nog steeds krijgt een derde van de (ex-)gedetineerden te maken met dakloosheid en daarmee met een verhoogd risico op recidive.…

Binnen het project Deskundigheidsbevordering BW/MO werken Valente en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) samen met allerlei organisaties die zorg bieden…