Spring naar content

Dossier: maatschappelijke ggz

Het is belangrijk dat mensen in een kwetsbare periode in hun leven, zelf de regie weer kunnen nemen. Om van daaruit verder te bouwen aan het gewenste leven. Als maatschappelijke ggz werken we samen met psychisch kwetsbare mensen aan hun eigen plek in de samenleving. We werken daarom veel ambulant, zijn actief in de wijken en zetten in op herstel van gezondheid en kwaliteit van leven. Deze stappen zetten we samen met de rest van onze branche, en samen met cliënten en naastbetrokkenen. Omringd door familie, vrienden, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en ggz-professionals, dragen mensen bij en zorgen zij mede zelf voor een aangename en diverse gemeenschap.

Op deze pagina bundelen we content van onszelf en andere belangrijke partners uit de maatschappelijke ggz.

Ons doel:

In 2030 hebben mensen met een psychische kwetsbaarheid, net als iedere andere burger, dezelfde rechten en gelijke kansen om volwaardig mee te doen. Er vindt geen discriminatie of stigmatisering vanwege psychische problemen meer plaats.

Uitgelicht: Kwaliteitsstandaard voor professionals in herstelondersteunende zorg

Herstelondersteunende zorg definiëren we in deze kwaliteitsstandaard als alle ondersteuning geleverd door professionele hulpverleners gericht op het bevorderen van het unieke herstelproces van een persoon. Deze kwaliteitsstandaard biedt houvast voor alle professionals die dagelijks deze zorg leveren, al dan niet als ervaringsdeskundige, en beschrijft de professional en zijn bijdrage aan het herstelondersteunend leefklimaat van de cliënt.

Nieuws van Valente over maatschappelijke ggz

In onze kennisbank

Hier vind je brieven die Valente verstuurt rond dit onderwerp (vooral naar de Tweede Kamer en ministeries) en ander materiaal, zoals position papers en verhalen. Ook verwijzen we in de kennisbank graag naar andere informatieve platforms.

Informatiebronnen over de maatschappelijke ggz

In de media

Meer informatie over dit onderwerp:

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink