Spring naar content

Nieuws

Meer tijd voor zorgvuldige decentralisatie beschermd wonen en opvang

Valente is opgelucht dat de gemeenten en het Rijk meer tijd nemen voor de verdere decentralisatie van opvang en beschermd…

De Wet verplichte GGZ voor cliënten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in…

Bijeenkomst 12 november Wlz voor ggz

Op 12 november 2019 organiseerden de RIBW Alliantie en Federatie Opvang een bijeenkomst over de toegang tot de Wlz voor…

Een nieuw gezicht, hetzelfde geluid

Federatie Opvang en RIBW Alliantie slaan de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en…

Wooncirkels: wonen in de wijk, met altijd zorg dichtbij

Vanaf 2020 gaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie samen verder als Vereniging Valente, Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.…

Onderzoek wachttijden en -lijsten beschermd wonen

Diverse gemeenten en aanbieders geven aan te maken te hebben met wachtlijsten voor beschermd wonen. Er is weinig inzicht in…

Wat moet ik regelen voor de toelating tot de Wet langdurige zorg vanaf 2021?

Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met langdurende ernstige GGZ problematiek toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg. Dit lijkt…

Staatssecretaris in gesprek met cliëntvertegenwoordigers over Wet langdurige zorg

De openstelling van de Wet Langdurige Zorg voor GGZ-cliënten kan voor sommige cliënten en hun naasten ingrijpende gevolgen hebben. Staatssecretaris…

Geslaagde Bijeenkomst Combine over project “Grip op Geld”

Afgelopen vrijdag werd uitgebreid aandacht geschonken aan de specifieke problemen van slachtoffers huiselijk geweld en hun financiële problemen. Dit gebeurde…

Tekort aan opvang voor slachtoffers huiselijk geweld is onverantwoord

Vrouwen die halsoverkop moeten vluchten voor hun gewelddadige partner kunnen naar de vrouwenopvang toe. Maar daar zijn lang niet altijd…