Spring naar content
Hoe voorkom je de overdracht van problemen van ouders op hun kinderen? Waar kunnen hulpverleners op letten en wat kunnen...
Kennisbank: Valente Podcast
Hoe worden mensen dakloos? Hoe voorkom je dat kinderen belast worden door trauma van de ouders? Kun je voorkomen dat...
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde eind 2023 het rapport ‘Kinderen uit de knel’. Dit rapport benadrukt het...
Sinds 2023 gebruiken maatschappelijke opvangorganisaties het normenkader voor kwaliteitsverbetering bij de hulp aan kinderen. SMO Helmond vertelt over haar praktijk....
Hulpverleners in de opvang staan voor het dilemma over hoe om te gaan met de rol van de achterblijvende vader...
Ook dit jaar biedt Drakentemmers weer waardevolle webinars voor trauma- en gehechtheidsbehandelaren, professionals in het sociaal en veiligheidsdomein, beleidsmedewerkers en...
Onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de opvang gedurende de periode dat moeder en kind in de opvang verblijven...
De Kinderen voor elkaar portemonnee van Kinderpostzegels maakt het mogelijk dat er 8 Tovertafels beschikbaar komen voor de Maatschappelijke- en...
Cliënten die hulp en/of opvang krijgen van een vrouwenopvang organisatie, hebben te maken met complexe veiligheidssituaties. De eerste risicoscreening aan...
Gezinnen die in de opvang verblijven hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel stress...